Galeria Floriańska 22 usytuowana jest w samym centrum Starego Miasta. Prowadzona przez historyka sztuki Magdalenę Skrzyszowską-Adamską jest znana w środowisku artystycznym jako miejsce o kameralnym charakterze, w którym odbywają się wernisaże wystaw malarstwa i fotografii, pokazy performance, a także koncerty i spotkania poetyckie. Galeria prezentuje różne kierunki i postawy twórcze w sztuce współczesnej. Konfrontuje artystów młodego i średniego pokolenia, zarówno z Polski jak i artystów zagranicznych.

 o galerii